2024 Tören Takvimi için tıklayın.
2018 - 2019 Yatay Geçiş Takvimi
NOT: Bu sayfa en son 24 Mayıs 2018 tarihinde güncellenmiştir.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
2018 - 2019 ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ
 
GÜZ YARIYILI
TARİH KURUMLARARASI / KURUM İÇİ
11 Temmuz 2018 Hazırlık sınıfı olan programlara yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin Yabancı Dil Yeterlik Sınavına girebilmeleri için Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü'ne son başvuru tarihi
16 - 18 Temmuz 2018 Hazırlık sınıfı olan programlara yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin yabancı dil yeterlik sınavı*
16 Temmuz 2018 Kurumlararası ve Kurum İçi yatay geçiş ile ilgili açıklamaların Hacettepe Üniversitesi web sayfasından duyurulması ve başvuruların alınması
27 Temmuz 2018 Hazırlık sınıfı olan programlara yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin Hacettepe Üniversitesi tarafından kabul edilen ulusal ve uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından alınan sonuç belgesini Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü'ne son teslim tarihi
27 Temmuz 2018 Kurumlararası ve Kurum İçi yatay geçiş için son başvuru tarihi
17 Ağustos 2018 Kurumlararası ve Kurum İçi yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin kararlarının ÖİDB'ye gönderilmesinin son günü (Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç)
29 Ağustos 2018 Kurumlararası ve Kurum İçi yatay geçiş sonuçlarının ÖİDB web sayfasından ilan edilmesi (Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç)
5 Eylül 2018 Asıl adayların son kayıt tarihi (Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç)
7 Eylül 2018 Yedek adayların ÖİDB web sayfasından ilan edilmesi (Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç)
11 Eylül 2018 Yedek adayların son kayıt tarihi (Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç)
8 Ağustos 2018 Tıp Fakültesi için Kurumlararası Yatay Geçiş başvuruları ilgili Yönetim Kurullarınca kabul edilen asıl ve yedek adayların kararlarının ÖİDB'ye gönderilmesinin son günü
10 Ağustos 2018 Tıp Fakültesi için Kurumlararası Yatay Geçiş sonuçlarının ÖİDB web sayfasından ilan edilmesi
14 Ağustos 2018 Tıp Fakültesi için asıl adayların son kayıt tarihi
15 Ağustos 2018 Tıp Fakültesi için yedek adayların ÖİDB web sayfasından ilan edilmesi
17 Ağustos 2018 Tıp Fakültesi için yedek adayların son kayıt tarihi
15 Ağustos 2018 Diş Hekimliği Fakültesi için Kurumlararası Yatay Geçiş başvuruları ilgili Yönetim Kurullarınca kabul edilen asıl ve yedek adayların kararlarının ÖİDB'ye gönderilmesinin son günü
17 Ağustos 2018 Diş Hekimliği Fakültesi için Kurumlararası Yatay Geçiş sonuçlarının ÖİDB web sayfasından ilan edilmesi
27 Ağustos 2018 Diş Hekimliği Fakültesi için asıl adayların son kayıt tarihi
31 Ağustos 2018 Diş Hekimliği Fakültesi için yedek adayların ÖİDB web sayfasından ilan edilmesi
7 Eylül 2018 Diş Hekimliği Fakültesi için yedek adayların son kayıt tarihi
31 Temmuz 2018 Ankara Devlet Konservatuvarı Yetenek Sınavı (Ayrıntılar konservatuvardan öğrenilecektir.)
14-15 Ağustos 2018 Spor Bilimleri Fakültesi Yetenek Sınavı**
30 Temmuz-15 Ağustos 2018 Güzel Sanatlar Fakültesi Yetenek Sınavı**
TARİH MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE (EK MADDE-1)
11 Temmuz 2018 Hazırlık sınıfı olan programlara Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1) ile yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin Yabancı Dil Yeterlik Sınavına girebilmeleri için Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü'ne son başvuru tarihi
16 - 18 Temmuz 2018 Hazırlık sınıfı olan programlara Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1) ile yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin yabancı dil yeterlik sınavı*
01 - 15 Ağustos 2018 Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1) ile yatay geçiş başvuru tarihleri
15 Ağustos 2018 Hazırlık sınıfı olan programlara Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1) ile yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin Hacettepe Üniversitesi tarafından kabul edilen ulusal ve uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından alınan sonuç belgesini Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü'ne son teslim tarihi
5 Eylül 2018 Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1) ile yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin kararlarının ÖİDB'ye gönderilmesinin son günü
10 Eylül 2018 Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1) ile yatay geçiş sonuçlarının ÖİDB web sayfasından ilan edilmesi
17 Eylül 2018 Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1) ile yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin son kayıt tarihi
 
BAHAR YARIYILI
TARİH KURUMLARARASI / KURUM İÇİ (ÖN LİSANS PROGRAMLARI İÇİN)
4 Şubat 2019 Kurumlararası ve Kurum İçi yatay geçiş ile ilgili açıklamaların Hacettepe Üniversitesi web sayfasından duyurulması ve başvuruların alınması
12 Şubat 2019 Kurumlararası ve Kurum İçi yatay geçiş için son başvuru tarihi
22 Şubat 2019 Kurumlararası ve Kurum İçi yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin kararlarının ÖİDB'ye gönderilmesinin son günü
27 Şubat 2019 Kurumlararası ve Kurum İçi yatay geçiş sonuçlarının ÖİDB Web sayfasından ilan edilmesi
4 Mart 2019 Asıl adayların son kayıt tarihi
6 Mart 2019 Yedek adayların ÖİDB Web sayfasından ilan edilmesi
8 Mart 2019 Yedek adayların son kayıt tarihi
 
* Sınav programlarının ayrıntısı Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü'nden öğrenilecektir.
** Sınav programlarının ayrıntısı ilgili Dekanlıktan öğrenilecektir.