2024 Tanıtım Günleri başlıyor...
Yatay Geçiş Başvuru ve Kabul

Yatay geçiş, bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin belirlenen esaslar çerçevesinde, aynı düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenime devam etme hakkı kazanmasını ifade eder.

Kurumlararası Yatay Geçiş, Kurumiçi  Yatay Geçiş ve Merkezi Yerleştirme Puanına Göre (Ek-Madde 1) Yatay Geçiş başlıkları altında yatay geçiş türleri ile ilgili genel bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Kurumlararası ve Kurumiçi Yatay Geçiş:

Kurumlararası Yatay Geçiş kontenjanları Yükseköğretim Kurulu, Kurumiçi Yatay Geçiş kontenjanları ise Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Aynı ya da eşdeğer bir programa gerekli koşullar sağlandığı takdirde başvuru yapılabilir. Kurumlararası ve Kurumiçi yatay geçiş başvuruları, her yıl yayınlanan yatay geçiş takviminde belirtilen tarihlerde, Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen Yönergelerde belirtilen ilkeler çerçevesinde alınarak ilgili birimler tarafından değerlendirilir ve sonuçlar ilan edilir. Yurt dışı yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler için yurt dışı yatay geçiş kontenjanımız bulunmamaktadır.

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş (Ek-Madde 1):

Kısaca ek-madde 1 diye tanımlanan yatay geçiş türünde başvuru yapılabilmesi için, bir yükseköğretim kayıtlı olan öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. Üniversitemizde merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş güz yarıyılları için Ağustos Ayı’nda yapılmaktadır. Ara dönemde bahar yarıyılı için başvuru alınmamaktadır.

Web sayfamızdaki Akademik Takvimler sekmesinden Yatay Geçiş Takvimi'ni, Yönetmelik, Yönerge ve İlkeler sekmesinden yatay geçiş yönergelerini inceleyebilirsiniz.

2024 - 2025 Güz Dönemi Yatay Geçiş Başvuru İşlemleri için lütfen tıklayınız.

Lütfen güncel duyurular için web sayfamızı takip ediniz.