2024 Tanıtım Günleri başlıyor...
"Misafirim Var" uygulaması tüm öğrencilerimizin kullanımına açılmıştır.

Aşağıdaki kurallar dahilinde “Misafirim Var” (https://misafirimvar.hacettepe.edu.tr) uygulaması tüm öğrencilerimizin  kullanımına açılmıştır.

Üniversitede eğitim- öğretimine devam eden öğrencilerin misafirlerine ilişkin olarak aşağıdaki kurallar uygulanır.

a) Misafirlerin https://misafirimvar.hacettepe.edu.tr adresi üzerinden kayıt yaptırılmak suretiyle öğrenci ile birlikte 08.00-19.00 saatleri arasında yerleşkeye girmelerine izin verilir. Misafirler giriş yaptıkları gün en geç 23.00’te yerleşkeden ayrılmak zorundadır.

b) Öğrencinin aynı anda en fazla iki misafirinin yerleşkeye girmesine izin verilir ve bir ay içerisinde yerleşkeye kabul edilen misafir sayısı beş kişiyi geçemez.

c) Akademik yıl açılışı, mezuniyet töreni gibi geniş çaplı düzenlenen etkinliklerde ve genel sınav dönemlerinde misafir girişine Rektörlükçe sınırlama getirilebilir.

ç) Öğrencinin anne, baba, eş, çocuk ve kardeşleri için yukarıdaki sınırlamalar uygulanmaz.

d) Misafirler yerleşke kurallarına uymak zorunda olup, misafirlerin kurallara uymasından ve verdiği zararlardan öğrenci de misafiri ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

e) Misafiri yerleşke kurallarına aykırı hareket eden öğrencinin takip eden 1 (bir) yıl boyunca misafirinin yerleşkeye girişine izin verilmez.”