Kurul ve Komisyonlar

Kalite Komisyonu

Özkan Ay Daire Başkan V. Başkan
Gülfem Gökmen Öğr.Gör. Üye
Savaş Kafalı Bil.İşl. Üye
Gülçin Arslan Bil.İşl. Üye
Emrah Şahin Bil.İşl. Üye
Baturalp Esen Öğrenci Öğrenci Kalite Elçisi