2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında " Deprem " nedeniyle Özel Öğrencilik başvuruları hk

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 17.02.2023 Tarih ve 12552 sayılı yazıları ile 19 şubat 2023 tarihli “Yükseköğretim Kurumlarımızda 2022-2023 Bahar Yarıyılı Eğitim ve Öğretime ilişkin sorular ve cevaplar” açıklaması çerçevesinde; yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Üniversitemiz Senatosu’nun 20.02.2023 Tarih ve 2023-18 sayılı kararının 9.Maddesi uyarınca belirlenen kurallar çerçevesinde;

*Depremden etkilenen illerde kayıtlı olan öğrencilerden;

1- Tıp Fakülteleri 4,5 ve 6.sınıflarının uygulamalı eğitimlerini,

2-Diş Hekimliği Fakültesi’nin 4 ve 5 sınıflarının uygulamalı eğitimlerini,

3-Bahar Dönemi içerisinde işletmelerde mesleki eğitim yapan (Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerceve Yönetmeliği, md.12);

Eczacılık Fakültesi 5.sınıf; Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesi 4.sınıflarının uygulamalı eğitimlerinin, Sosyal Hizmet, Aile ve Tüketici Bilimleri ve Sağlık İdaresi Bölümlerinin 4.sınıf işyerlerindeki mesleki eğitimlerini;

Meslek Yüksekokulu programlarımızda yer alan iş yerinde mesleki eğitim ve staj uygulamalarına;

Eğitim Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi'nin öğretmenlik uygulaması olan programlarındaki 4.sınıfların öğretmenlik uygulaması eğitimlerine;

Özel öğrenci başvuruları için birinci derece yakınlarının ikametgahının veya geçici ikametgahının Ankara İli sınırları içerisinde olan ve bahsedilen programların eşdeğer diploma programlarına kayıtlı olanların 17.03.2023 tarihine kadar başvurularının kabulüne ve başvurunun ilgili akademik birimlerce değerlendirilmesine karar verilmiştir.

Başvurular şahsen Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Beytepe Yerleşkesi / Sıhhiye Yerleşkesi hizmet ofislerine)  veya  hureg@hacettepe.edu.tr eposta adresine eksiksiz başvuru evrakları ile yapılabilecektir.

Başvuru Evrakları;

1-Dilekçe (örnek .pdf) (örnek.docx)

2- YÖK e-transkript

3-YÖK e-öğrenci belgesi

4-İkametgah (birinci derece yakınının) veya geçici ikametgah

Geçici ikametgahın 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 52. maddesinde öngörülen nüfus müdürlüğü veya muhtarlıklardan alınan adrese ilişkin belge ile ispat edilmiş olması şart değildir. Yurt müdürlüğünden alınan yazı, kira sözleşmesi veya yanında ikamet edilen aile tarafından ikametgahı teyit eden yazı ile de mümkündür.

*Yükseköğretim Kurumlarımızda 2022-2023 Bahar Yarıyılı Eğitim ve Öğretimine İlişkin Sorular ve Cevaplar I (19.02.2023)

**Yükseköğretim Kurumlarımızda 2022-2023 Bahar Yarıyılı Eğitim ve Öğretimine İlişkin Sorular ve Cevaplar ll (22.02.2023)