Teknofest'teyiz...
Hacettepe Üniversitesi olarak İstanbul, Ankara, İzmir Teknofest'ten sonra Adana Teknofest'te olacağız...
Kariyerine dair her şey...
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen ve kariyer hizmetlerinin fırsat eşitliği temelinde sunulduğu dijital hizmet uygulamasını hemen indirin.
7417 Sayılı Af Kanunu - Dört yıl üst üste kayıt yenilemeyen ve 5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişikleri kesilmesi gerekirken bu tarihten sonra ilişikleri kesilen öğrencilerin dikkatine

02.10.2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında;

2547 Sayılı Kanun'un 44'üncü maddesi "c" fıkrası uyarınca dört yıl üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin yükseköğretim kurumları tarafından 5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişikleri kesilmesi gerekirken bu tarihten sonra ilişiklerinin kesilmesi için karar alarak ilişik kesilme işleminin tamamlanmak üzere Yükseköğretim Kuruluna isimleri bildirilen öğrenciler ile 5 Temmuz 2022 tarihinden önce anılan maddede tanımlanan azami öğrenim süresini tamamlamaları nedeniyle ilişikleri kesilmesi gerekirken COVID-19 Salgını nedeniyle 27 Eylül 2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı ile verilen sınav haklarını kullandıklarından ilişikleri 5 Temmuz 2022 tarihinden sonra kesilen öğrencilere zamanında bilgilendirme yapılmış olması halinde ilişiklerini keserek 7417 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanun'a eklenen Geçici Madde 83 hükümlerinden yararlanabilecekleri dikkate alınarak;

a- Bu durumda olup ilişiği kesilen öğrencilerin 7 Kasım 2022 tarihinden itibaren ilgili yükseköğretim kurumuna 30 gün için başvurmaları halinde anılan Kanun hükmünden yararlanabilmelerine,

b- İlgili öğrencilere konuya ilişkin bilgilendirmenin yükseköğretim kurumları tarafından yapılmasına, karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir.

Yukarda belirtilen kapsamda ilişikleri kesilen öğrenciler 07 Kasım 2022 tarihinden itibaren 30 gün içerisinde (07.12.2022 mesai bitimine kadar) şahsen ilişiklerinin kesildiği önlisans-lisans programları için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvuru yapmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim Kurulu Uygulama İlkeleri için tıklayınız.
Hacettepe Üniversitesi Senatosu Uygulama İlkeleri için tıklayınız.

Başvuru Tarihleri: 07 Kasım 2022 - 07 Aralık 2022 (Mesai gün ve saatleri içerisinde)

Başvuru Şekli: Başvuru şahsen veya noter onaylı vekalet verilen kişi aracılığı ile yapılmalıdır.

Başvuru Evrakları:

  1. Başvuru Formu (Form için tıklayınız) (Formda yer alan iletişim bilgilerinin okunaklı yazılması önem arz etmektedir.)
  2. Adli Sicil Kaydı

Başvuru Sonucuna Göre Kesin Kayıt Bilgileri:

Fakülte/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu tarafından başvuruları değerlendirilen ve Yönetim Kurulu Kararı ile öğrenimine başlamaları uygun görülen adayların başvuru formunda belirttiği e-posta adreslerine yönetim kurulu kararları gönderilecektir. Kayıt için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına aşağıda belirtilen tarihlerde şahsen başvuru yapılması gerekmektedir. Kayıt tarihleri içerisinde başvuru yapmayan adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır.

Kesin Kayıt Tarihleri: 12 Aralık – 23 Aralık 2022

Kesin Kayıt Başvuru Şekli: Kayıtları şahsen veya noter onaylı vekalet verilen kişi aracılığı ile yapılmalıdır.

Kesin Kayıt Evrakları:

  1. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)
  2. 3 adet fotoğraf.