Teknofest'teyiz...
Hacettepe Üniversitesi olarak İstanbul, Ankara, İzmir Teknofest'ten sonra Adana Teknofest'te olacağız...
Kariyerine dair her şey...
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen ve kariyer hizmetlerinin fırsat eşitliği temelinde sunulduğu dijital hizmet uygulamasını hemen indirin.
7417 Sayılı Af Kanunu Kapsamında Önlisans-Lisans Programlarına Başvuru Yapacak Adayların Dikkatine

05 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun’un 35 Maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 83. maddeden yararlanmak isteyen (öğrenci affı) adayların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde (07 Kasım 2022 mesai bitimine kadar) şahsen ilişiklerinin kesildiği önlisans-lisans* programları için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvuru yapmaları gerekmektedir.

05.07.2022 tarihinde askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlanabileceklerdir. Bu adayların kanunun yayımlandığı tarihte askerlik görevini yapmakta olduklarını ayrıca belgelemeleri gerekmektedir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83. maddesinde öngörülen başvuru süresi içinde mücbir sebeplerle başvuramayanların, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde, sağlık nedenleri ile başvuramayanların ise buna ilişkin heyet raporunu 05/12/2022 tarihi mesai bitimine kadar ibraz etmeleri halinde bu kanundan yararlanabileceklerdir.

Yükseköğretim Kurulu Uygulama İlkeleri için tıklayınız.
Hacettepe Üniversitesi Senatosu Uygulama İlkeleri için tıklayınız.

Başvuru Tarihleri: 05 Temmuz 2022 - 07 Kasım 2022 (Mesai gün ve saatleri içerisinde)

Başvuru Şekli: Başvuru şahsen veya noter onaylı vekalet verilen kişi aracılığı ile yapılmalıdır.

Başvuru Evrakları:

 1. Başvuru Formu (Form için tıklayınız) (Formda yer alan iletişim bilgilerinin okunaklı yazılması önem arz etmektedir.)
 2. Adli Sicil Kaydı
 3. ÖSYS Yerleştirme Sonuç Belgesi (Üniversiteyi kazandığı halde kaydını yaptırmayan öğrenciler için)
 4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi   

Başvuru Sonucuna Göre Kesin Kayıt Bilgileri:

Fakülte/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu tarafından başvuruları değerlendirilen ve Yönetim Kurulu Kararı ile öğrenimine başlamaları uygun görülen adayların başvuru formunda belirttiği e-posta adreslerine yönetim kurulu kararları gönderilecektir. Kayıt için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına aşağıda belirtilen tarihlerde şahsen başvuru yapılması gerekmektedir. Kayıt tarihleri içerisinde başvuru yapmayan adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır.

Kesin Kayıt Tarihleri: 01 Ağustos – 15 Kasım 2022

Kesin Kayıt Başvuru Şekli: Kayıtları şahsen veya noter onaylı vekalet verilen kişi aracılığı ile yapılmalıdır.

Kesin Kayıt Evrakları:

 1. Lise diploması aslı ve fotokopisi. Diplomasını kaybedenler için mezun oldukları kurumdan alacakları mezuniyet belgesi.
 2. Önlisans Diploması ve fotokopisi (DGS ile yerleşen veya herhangi bir lisans programımızdan önlisans diploması alarak ayrılan adaylar için)
 3. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)
 4. 3 adet fotoğraf.

Yatay Geçiş Başvurusu

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83. maddesinden yararlanarak ayrıldığı Yükseköğretim Kurumu’na kayıt yaptıran önlisans-lisans öğrencileri, şahsen 7 Kasım 2022 tarihi mesai bitimine kadar Üniversitemiz Senatosu tarafından belirlenen uygulama ilkeleri doğrultusunda yatay geçiş başvurusu yapabileceklerdir. Bu tarihten sonra yatay geçiş başvurusu alınmayacaktır.

Yatay Geçiş Başvuru Evrakları:

 1. ÖSYM sınav sonuç belgesi
 2. ÖSYM yerleştirme belgesi
 3. 7417 sayılı Kanun ile kayıt olduğuna dair geldiği Üniversiteden alınan belge
 4. Yabancı Dil Yeterlik Belgesi (Hazırlık sınıfı olan bölüm başvuruları için)**
 5. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)
 6. Öğrenci belgesi
 7. Transkript belgesi
 8. Ders içerikleri
 9. Geldiği programın eğitim dili belgesi
 10. Disiplin cezası alıp almadığına dair belge
 11. Nüfus cüzdanı fotokopisi

*Lisansüstü programlara başvuru yapacak adayların ilgili Enstitü web sayfasını incelemeleri ve başvurularını Enstitü Müdürlüklerine yapmaları gerekmektedir.

** Yabancı Dil Sınav Eşdeğerlikleri için tıklayınız.