Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı Bursu Duyurusu

Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfının 2022/2023 Öğretim Yılı burs başvurusu için Yüksekokul/Fakülte/Konservatuar öğrencilerinin istenilen belgeleri, başvuru formu, taahhütname ve açık rıza metnini eksiksiz doldurarak ıslak imzalı şekilde 21/10/2022 tarihine kadar aşağıda belirtilen adrese şahsen teslim etmesi ya da kargo - iadeli taahhütlü olarak göndermesi gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra veya eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adres : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı - Burs Ofisi

06800 Çankaya / ANKARA

Duyuru metni

Taahhütname

Başvuru Formu

Açık Rıza Metni