2024 Tören Takvimi için tıklayın.
Hacettepe Üniversitesi 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu Uygulama Kuralları ile Yaz Okulu Ders Ücretleri

YAZ OKULU DERS ALMA KURALLARI

 1. Yaz Okulu süresi 7 haftadır ve eğitim şekli yüz yüzedir.
 2. Öğrencilerimiz ders kayıt haftasında Öğrenci Bilgi Sistemi (https://bilsis.hacettepe.edu.tr/) ders kayıt programına giriş yaparak, yaz okulunda açılan dersler listesinden en fazla 3 ders alabilirler.
 3. Öğrencilerin, ders kayıt programında hesaplanan, seçilen derslerin toplam ücretini aynı hafta içinde ilgili bankaya yatırması ve ardından aynı sistem üzerinden dersleri kesinleştirme işlemi yapmaları gerekir. Ücreti yatırılmış olsa dahi kesinleştirme işlemi yapılmadığı takdirde ders alınmış sayılmamaktadır.
 4. Derslere minimum devam zorunluluğu öğrencilerin daha önce alıp başarısız olduğu ancak devam koşulunu yerine getirdiği derslerde %50, bu durumun dışındaki tüm derslerde %70’dir.
 5. Ders seçiminde alınan derslerin önkoşul şartlarına ve SEC kodlu ders alma kurallarına dikkat edilmelidir.
 6. Ders kayıt haftası sonunda, ders alan öğrenci sayılarına göre derslerin açılma/açılmama durumları kesinleşir. Asgari öğrenci sayısına sahip olmadığı için açılmayan derslere kayıt yapan öğrencilerin üzerinden dersler silinir ve ücret iadesi yapılır.

ÖZEL ÖĞRENCİLER (Diğer Üniversite Öğrencileri)

Özel öğrenci olarak ders almak isteyen diğer üniversitelerin öğrencilerinin ders kayıt haftasında yapacakları işlemler;

 1. Bağlantı bilgileri ÖİDB web sayfası duyurularında ilan edilen başvuru ekranında istenen bilgiler girilerek oluşan form kaydedilerek çıktısı alınır.
 2. Bu form dersi veren akademik birime onaylatılır.
 3. Ardından, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na onaylı form ile başvurulur ve ders kayıt işlemi ders ücreti yatırtılarak tamamlanır.

YAZ OKULU ÖĞRETİM ÜCRETLERİ

 1. Yaz Okulu’na katılacak öğrencilerden alınacak ders saati ve toplam yaz okulu ücretleri Fakülte/Yüksekokul/Enstitü bazında ekli çizelgede belirtilmiştir. (Çizelge için tıklayınız.)
 2. Bir dersin ücreti, dersi veren Fakülte’nin saat ücretinden hesaplanır.
 3. Öğrencinin program dili %100 yabancı dilde ise hesaplanan ücretin iki katını öder.
 4. Yabancı uyruklu öğrenciler, ikili anlaşmalar ve işbirliği protokolü hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ekli çizelgede belirtilen öğretim ücretlerinin üç katını öderler.
 5. Özel öğrenciler ekli çizelgede belirtilen Fakülte/Yüksekokul öğretim ücretlerinin iki katını öderler.
 6. Yaz okulunda ders almak için ders bedellerini yatıran ve kayıt yaptıran öğrenciler Yaz Okulu Ders Alma Kurallarını kabul etmiş sayılırlar.
 7. Sadece açılmayan dersler için ücret iadesi yapılır. Bunun dışında ders silme ve ücret iadesi yapılmaz.  

YAZ OKULU

TARİH

Ders Kayıtlarının Yapılması ve Öğrenim Bedellerinin Ödenmesi

08 - 12 Temmuz 2024

Ders Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

16 Temmuz - 01 Eylül 2024

Genel Sınavlar

02 - 08 Eylül 2024

Genel Sınav Sonuçlarının Elektronik Ortamda İletilmesi

02 - 11 Eylül 2024