Teknofest'teyiz...
Hacettepe Üniversitesi olarak İstanbul, Ankara, İzmir Teknofest'ten sonra Adana Teknofest'te olacağız...
Kariyerine dair her şey...
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen ve kariyer hizmetlerinin fırsat eşitliği temelinde sunulduğu dijital hizmet uygulamasını hemen indirin.
Hacettepe Üniversitesi Kurumiçi ve Kurumdışı Ders Transferlerinde Eşdeğerliliğe İlişkin Esas ve İlkeler

18.10.2017 tarihli Senato Kararı ile kabul edilmiştir. Esas ve ilkelerde değişiklik yapan düzenlemeler 14.11.2018 tarih ve 420 sayılı Senato Kararı ile karara bağlanmıştır.

 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUM DIŞI DERS TRANSFERLERİNDE EŞDEĞERLİĞE İLİŞKİN ESAS VE İLKELER

1. Kurumlararası ve kurum içi yatay geçişle ve Merkezi Yerleştirme Sınav puanına göre (Ek madde 1) öğrencilik hakkı kazanan öğrencilerin intibakında, daha önce kayıtlı oldukları örgün öğretim programlarında başarılı oldukları derslere aşağıda yer alan eşdeğerlik kuralları uygulanır.

2. Bir başka kurumdan ders alma; Öğrencinin bağlı olduğu programın taban puanından daha yüksek bir programdan ders almasına (yaz okulu vb) izin verilir ve aşağıdaki eşdeğerlik kuralları uygulanır.

3. Daha önce bir yükseköğretim programından mezun olan veya ilişiği kesilen ve yerleştirme sınavına girerek üniversitemize yerleşen öğrencinin daha önce bulunduğu bir programdan veya eş zamanlı devam ettiği bir programdan ders eşdeğerliği yaptırabilmek için (ortak zorunlu dersler hariç) öğrencinin geldiği/devam ettiği programın taban puanının, üniversitemizde kayıtlı olduğu programdan yüksek olması gerekir. Bu koşulda aşağıdaki "Eşdeğerlik Kuralları" uygulanır.

4. Dikey Geçiş sınavı ve Lisans Tamamlama ile üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin yalnızca ortak zorunlu dersleri eşdeğer sayılarak intibakları 1. Sınıf 1. Döneme yapılır.

 

Eşdeğerlik kuralları

 

MADDE 1 – Ders eşdeğerliğinin değerlendirilmesinde dersin kredisi (yerel veya AKTS) ve içeriği dikkate alınır. Dersin yerel veya AKTS kredisinin, eş değer dersin kredisiyle aynı ya da daha fazla olması gerekir. Dersin adının, eşdeğer sayılacak ders ile birebir aynı olması gerekmez.

MADDE 2 – Ders içeriğinin, eş değer sayılması istenen derse en az %90 oranında benzer olduğu (dersin haftalık ders planı, değerlendirme sistemi (proje, ödev, seminer, uygulama, ara sınav vb) esas alınarak) ders sorumlusu tarafından onaylanır, değilse ret gerekçesi belirtilir.

MADDE 3 –  Dersin eğitim dilinin, eş değer ders ile aynı olması gerekir. Türkçe eğitim veren bölüm/programlara yapılan başvurularda bu koşul aranmaz.

MADDE 4 – Bir öğrencinin eğitimi süresince, yaz okulu ve özel öğrenci olarak başka üniversitelerden transfer edebileceği kredi miktarı o programın kredi miktarının %10'unu aşamaz. Bu oranın üzerinde alınan dersler mezuniyet kredisine sayılmaz.

MADDE 5 – Bu ilke ve esaslar, H. Ü. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 21/1. maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

MADDE 6 – Bu ilkeler 2017-2018 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren geçerlidir.