Teknofest'teyiz...
Hacettepe Üniversitesi olarak İstanbul, Ankara, İzmir Teknofest'ten sonra Adana Teknofest'te olacağız...
Kariyerine dair her şey...
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen ve kariyer hizmetlerinin fırsat eşitliği temelinde sunulduğu dijital hizmet uygulamasını hemen indirin.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Tarafından Verilen Burs ve Kredi Destekleri

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen burs ve öğrenim kredisi müracaatları, akademik yılbaşında duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler Kurumun sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan “taahhütname onayı” yapmaları gerekmektedir. (kyk.gsb.gov.tr )

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Bursu

Yükseköğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır. Öğretim kurumunca başarısız olduğu bildirilen öğrencilerin bursu kesilir ve tekrar burs verilmez. Ancak bursun kesildiği tarihte öğrenim kredisi almak isterse Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerince kredi verilebilir. Kesilen burslar herhangi bir başvuru süreci olmadan direk krediye dönüştürüldüğünden, kredi almak isteyen ya da iptal ettirmek isteyen öğrencilerimizin ilgili süreci bizzat takip etmeleri ve Kuruma dilekçe ile başvurmaları önem arz etmektedir.

KYK Burs Başarı Kriterleri

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun 02.01.2018 tarihli ve 35038010-120.99-E.4314994 sayılı yazısında, burs verilen bütün öğrenciler için başarı kriterleri aşağıdaki şekilde değiştirilerek kurumun 27.10.2017 tarih ve 917/10083 numaralı Yönetim Kurulu Kararı’nda kabul edilmiştir.

 1. 4’lük sistem üzerinden genel akademik ortalaması 2.00 ve üzeri olan öğrenciler,
 2. Hazırlık sınıfını geçerek bir üst sınıfa başlayan öğrenciler, 2017-2018 Öğretim yılından itibaren başarılı kabul edilecektir.

Bursun Kesilme Sebepleri

 • Başarısız olması ( 4’lük sistem üzerinden genel akademik ortalaması 2.00 ve üzeri olan öğrenciler, hazırlık sınıfını geçerek bir üst sınıfa başlayan öğrenciler, başarılı kabul edilmektedir),
 • Ders kaydını yenilememek (güz ve bahar yarıyıllarında),
 • Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması, 
 • Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, 
 • Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi, 
 • Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi, 
 • Öğretim kurumunun kapatılması, 
 • Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması, 
 • Kesin hükümle mahkûm olması 

hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Öğrenim Kredisi Nedir?

Yükseköğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim Kredisinin Kesilme Sebepleri

 • Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
 • Ders kaydını yenilememek (Programsız öğrenci takip eden yarıyıllarda ders kaydını yaptırması durumunda kredinin devam etmesi için kuruma dilekçe ile başvurabilir)
 • Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, 
 • Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi, 
 • Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi, 
 • Öğretim kurumunun kapatılması, 
 • Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması, 
 • Kesin hükümle mahkûm olması 

hallerinde öğrencilerin öğrenim kredisi kesilmektedir.