Teknofest'teyiz...
Hacettepe Üniversitesi olarak İstanbul, Ankara, İzmir Teknofest'ten sonra Adana Teknofest'te olacağız...
Kariyerine dair her şey...
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen ve kariyer hizmetlerinin fırsat eşitliği temelinde sunulduğu dijital hizmet uygulamasını hemen indirin.
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Bilgi Sistemleri ve Veri İşlem Birimi İş Süreci Aydınlatma Metni

Hacettepe Üniversitesi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) ilişkin olarak 'Veri Sorumlusu' sıfatıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Bilgi Sistemleri ve Veri İşlem Birimi İş Süreci kapsamında aşağıda düzenlenen kişisel verilerinizi, Kanunda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir.

 

İşlenen Kişisel Veriler Veri Sahipleri ve Veri Kategorileri

Üniversitemiz tarafından işbu sürece ilişkin olarak işlenen kişisel veriler ve veri kategorileri aşağıda yer almaktadır:

Veri Toplayan: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Kişisel Veri

Veri Sahibi

Veri Kategorisi

T.C. No, Ad, Soyad, Öğrenci No,Yabancı Uyruklu No, Pasaport No,İkamet izin tarihi,Doğum Tarihi, Anne Adı, Baba Adı, Nüfusa Kayıtlı olduğu il,

Nüfusa Kayıtlı Olduğu ilçe,Cinsiyet, Uyruk, Doğum Yeri,Öğretim Elemanının Sicil No.,

Öğretim Elemanının Adı Soyadı,Öğretim Elemanı T.C.Kimlik No.,Diploma No., Yandal Sertifika No.,Çift Anadal Diploma No.

Öğrenci,

Öğretim Elemanı

Kimlik

Öğretim Elemanının bağlı bulunduğu birim,

Öğrencinin Mezun Olduğu Lise Bilgisi,Liseden mezun olup olmadığı Bilgisi,En son mezun olduğu Yükseköğretim Kurumu bilgisi, En son mezun olduğu bölüm bilgisi,En son mezun olunan Yükseköğretim Kurumundaki not ortalaması,

Öğrenciye ait disiplin cezaları,Öğrenciye ait kararlar, Lise Birincisi Kontenjanıyla Gelip Gelmediği Bilgisi, Transkript bilgileri,

Ayrılan öğrencinin ayrılma nedeni (Mezun/İlişiği kesilmiş/Kaydını Almış), Ayrılan öğrencinin Ayrılma Tarihi, Mezun öğrencinin Diploma Notu, Okuyan ya da ayrılan öğrencinin Genel Akademik Ortalaması, Üniversiteye Yerleşme Puan, Üniversiteye Yerleşme Puan Türü, Üniversiteye Yerleşme Tercih Sırası, Üniversiteye Giriş Tipi,

Öğrencinin Fakültesi, Öğrencinin Bölümü,
Öğrencinin Çift Anadal Bölümü, Öğrencinin Yandal Bölümü, Öğrencinin Üniversiteye Kayıt Tarihi, Öğrencinin kaçıncı sınıf/kaçıncı dönemde olduğu

Öğrenci,

Öğretim Elemanı

Özlük

 

Fotoğraf

Öğrenci

Görsel ve İşitsel
Kayıtlar

Ders Kayıt Sırasında Sisteme Giriş-Çıkış Bilgileri

Öğrenci,

Öğretim Elemanı

İşlem Güvenliği

Adres, Öğrenci Telefon No., Öğrenci Elektronik posta, Öğretim elemanı telefon no., Öğretim elemanı elektronik posta

Öğrenci,

Öğretim Elemanı

İletişim

Katkı Payı Durum Bilgisi

Öğrenci

Müşteri İşlem

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve İşlemenin Hukuki Dayanağı

Kişisel Veri

İşlenme Amacı

Hukuki Dayanak

T.C. No, Ad, Soyad, Öğrenci No,

Yabancı Uyruklu No, Pasaport No

İkamet izin tarihi, Doğum Tarihi, Anne Adı, Baba Adı, Nüfusa Kayıtlı olduğu il,

Nüfusa Kayıtlı Olduğu ilçe,Cinsiyet, Uyruk, Doğum Yeri,Öğretim Elemanının Sicil No.,

Öğretim Elemanının Adı Soyadı,Öğretim Elemanı T.C.Kimlik No.,Diploma No., Yandal Sertifika No.,Çift Anadal Diploma No.

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Madde 5.2.a. Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Madde 5.2.ç. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Madde 5.2.e. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 

Öğretim Elemanının bağlı bulunduğu birim,

Öğrencinin Mezun Olduğu Lise Bilgisi,

Liseden mezun olup olmadığı Bilgisi,

En son mezun olduğu Yükseköğretim Kurumu bilgisi, En son mezun olduğu bölüm bilgisi,

En son mezun olunan Yükseköğretim Kurumundaki not ortalaması, Öğrenciye ait disiplin cezaları, Öğrenciye ait kararlar,

Lise Birincisi Kontenjanıyla Gelip Gelmediği Bilgisi, Transkript bilgileri, Ayrılan öğrencinin ayrılma nedeni(Mezun/İlişiği kesilmiş/Kaydını Almış),Ayrılan öğrencinin Ayrılma Tarihi, Mezun öğrencinin Diploma Notu, Okuyan ya da ayrılan öğrencinin Genel Akademik Ortalaması, Üniversiteye Yerleşme Puan,Üniversiteye Yerleşme Puan Türü, Üniversiteye Yerleşme Tercih Sırası, Üniversiteye Giriş Tipi,

Öğrencinin Fakültesi, Öğrencinin Bölümü,
Öğrencinin Çift Anadal Bölümü, Öğrencinin Yandal Bölümü, Öğrencinin Üniversiteye Kayıt Tarihi, Öğrencinin kaçıncı sınıf/kaçıncı dönemde olduğu

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Fotoğraf

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Ders Kayıt Sırasında Sisteme Giriş-Çıkış Bilgileri

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Madde 5.2.a. Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Madde 5.2.ç. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Madde 5.2.e. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 

Adres, Öğrenci Telefon No., Öğrenci Elektronik posta, Öğretim elemanı telefon no., Öğretim elemanı elektronik posta

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Katkı Payı Durum Bilgisi

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verilerinizin yurt içi ve yurt dışı aktarım durumu aşağıdaki gibidir:

Aktarılan Veri

Yurtiçi Alıcı Grubu

Yurtdışı Aktarım Durumu

T.C. No, Ad, Soyad, Öğrenci No,Yabancı Uyruklu No, Pasaport No.,İkamet izin tarihi,Doğum Tarihi, Anne Adı, Baba Adı,Nüfusa Kayıtlı olduğu il,Nüfusa Kayıtlı Olduğu ilçe,Cinsiyet, Uyruk, Doğum Yeri,Öğretim Elemanının Sicil No.,

Öğretim Elemanının Adı Soyadı, Diploma No., Yandal Sertifika No.,Çift Anadal Diploma No.

YÖKSİS,

Yetkileri kapsamında BİLSİS kullanıcıları,

Hacettepe Üniversitesi ilgili Akademik ve İdari Birimleri

Aktarılmıyor

Öğretim Elemanı T.C. Kimlik No., Öğretim Elemanının bağlı bulunduğu birim, Liseden mezun olup olmadığı Bilgisi, En son mezun olduğu Yükseköğretim Kurumu bilgisi, En son mezun olduğu bölüm bilgisi, En son mezun olunan Yükseköğretim Kurumundaki not ortalaması,

Katkı Payı Durum Bilgisi

 

 

Paylaşılmıyor

Öğrencinin Mezun Olduğu Lise Bilgisi, Öğrenciye ait disiplin cezaları, Öğrenciye ait kararlar, Lise Birincisi Kontenjanıyla Gelip Gelmediği Bilgisi, Transkript bilgileri, Ayrılan öğrencinin ayrılma nedeni (Mezun/İlişiği kesilmiş/Kaydını Almış),

Ayrılan öğrencinin Ayrılma Tarihi, Mezun öğrencinin Diploma Notu, Okuyan ya da ayrılan öğrencinin Genel Akademik Ortalaması, Üniversiteye Yerleşme Puan,

Üniversiteye Yerleşme Puan Türü, Üniversiteye Yerleşme Tercih Sırası,Üniversiteye Giriş Tipi,Öğrencinin Fakültesi,Öğrencinin Bölümü,
Öğrencinin Çift Anadal Bölümü,Öğrencinin Yandal Bölümü,Öğrencinin Üniversiteye Kayıt Tarihi,
Öğrencinin kaçıncı sınıf/kaçıncı dönemde olduğu

YÖKSİS,

Yetkileri kapsamında BİLSİS kullanıcıları,

Hacettepe Üniversitesi ilgili Akademik ve İdari Birimleri

Aktarılmıyor

Fotoğraf

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı APK Birimi

Aktarılmıyor

Ders Kayıt Sırasında Sisteme

Giriş-Çıkış Bilgileri

Yetkileri kapsamında BİLSİS kullanıcıları

Aktarılmıyor

Adres, Öğrenci Telefon No., Öğrenci Elektronik posta, Öğretim elemanı telefon no., Öğretim elemanı elektronik posta

Yetkileri kapsamında BİLSİS kullanıcıları

Aktarılmıyor

 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “İlgili kişinin hakları” başlıklı 11. Maddesi kapsamında;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda düzenlenen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltilmesini isteme ve kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Hacettepe Üniversitesi, sözlü yazılı veya elektronik ortamlar vasıtasıyla elde edilen kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartları ve amaçları kapsamında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Bilgi Sistemleri ve Veri İşlem Birimi İş Süreci kapsamında aşağıda belirtilen yöntemlerle kişisel veriler toplanmaktadır:

Kişisel Veri

Toplanma Yöntemi

Toplanma Noktası

T.C. No, Ad, Soyad, Öğrenci No,Doğum Tarihi, Anne Adı, Baba Adı, Nüfusa Kayıtlı olduğu il, Nüfusa Kayıtlı Olduğu ilçe,Cinsiyet, Uyruk, Doğum Yeri, Öğretim Elemanı T.C.Kimlik No., Öğrencinin Mezun Olduğu Lise Bilgisi, Liseden mezun olup olmadığı Bilgisi, En son mezun olduğu Yükseköğretim Kurumu bilgisi, En son mezun olduğu bölüm bilgisi, En son mezun olunan Yükseköğretim Kurumundaki not ortalaması, Lise Birincisi Kontenjanıyla Gelip Gelmediği Bilgisi, Transkript bilgileri, Üniversiteye Yerleşme Puan, Üniversiteye Yerleşme Puan Türü, Üniversiteye Yerleşme Tercih Sırası, Üniversiteye Giriş Tipi, Fotoğraf

Otomatik

MERNİS, YÖK

Yabancı Uyruklu No, Pasaport No,İkamet izin tarihi, Öğretim Elemanının Sicil No., Öğretim Elemanının Adı Soyadı, Öğretim elemanı telefon no., Öğretim elemanı elektronik posta, Diploma No., Yandal Sertifika No.,Çift Anadal Diploma No.,Öğretim Elemanının bağlı bulunduğu birim, Ayrılan öğrencinin ayrılma nedeni(Mezun/İlişiği kesilmiş/ Kaydını Almış), Ayrılan öğrencinin Ayrılma Tarihi, Mezun öğrencinin Diploma Notu, Okuyan ya da ayrılan öğrencinin Genel Akademik Ortalaması, Öğrencinin kaçıncı sınıf/kaçıncı dönemde olduğu, Ders Kayıt Sırasında Sisteme Giriş-Çıkış Bilgileri, Öğrencinin Fakültesi, Öğrencinin Bölümü, Öğrencinin Çift Anadal Bölümü,Öğrencinin Yandal Bölümü,Öğrencinin Üniversiteye Kayıt Tarihi, Katkı Payı Durumu Bilgisi, Adres, Öğrenci Telefon No., Öğrenci Elektronik posta

Yarı otomatik

BİLSİS

Öğrenciye ait disiplin cezaları,

Öğrenciye ait kararlar

Manuel

Yönetim Kurulu Kararları

 

Başvuru

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri Sorumlusuna Başvuru” başlıklı 13. Maddesinin 1. Fıkrası ve 10.03.2018 tarihli, 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince haklarınıza ilişkin taleplerinizin Üniversitemiz https://universitem.hacettepe.edu.tr/kvkk-bilgilendirme web sayfasında yer alan “Bize Ulaşın”ı doldurularak Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü 06230 Sıhhiye Altındağ/Ankara adresine veya hacettepeuniversitesi@hs01.kep.tr kep adresine iletilmesi gerekmektedir.