Teknofest'teyiz...
Hacettepe Üniversitesi olarak İstanbul, Ankara, İzmir Teknofest'ten sonra Adana Teknofest'te olacağız...
Kariyerine dair her şey...
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen ve kariyer hizmetlerinin fırsat eşitliği temelinde sunulduğu dijital hizmet uygulamasını hemen indirin.
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Burs Birimi İş Süreci Aydınlatma Metni

Hacettepe Üniversitesi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) ilişkin olarak 'Veri Sorumlusu' sıfatıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Burs Birimi İş Süreci kapsamında aşağıda düzenlenen kişisel verilerinizi, Kanunda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir.

 

İşlenen Kişisel Veriler Veri Sahipleri ve Veri Kategorileri

Üniversitemiz tarafından işbu sürece ilişkin olarak işlenen kişisel veriler ve veri kategorileri aşağıda yer almaktadır:

Veri Toplayan: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Kişisel Veri

Veri Sahibi

Veri Kategorisi

Ad, Soyad, T.C.Kimlik No,Doğum Tarihi,

Doğum Yeri,Anne Adı,Baba Adı,Medeni Hali, Öğrenci Numarası

Öğrenci

Kimlik

Adli Sicil Kaydı, Aile bilgileri(sağ, öz/üvey, boşanmış, kardeş sayısı, okuyan kardeş sayısı), Anne/Baba geliri/malvarlığı bilgileri(Islak imzalı bordro ve/ veya barkodlu SGK Dökümü), yetiştirme yurdunda kalıp kalmadığı, sigara alışkanlığı, adres,transkript, anne/baba eğitim-öğretim bilgileri, Üniversite Sınav Sonuç Belgesi Örneği,Üniversite Yerleştirme Belgesi Örneği, Okuduğu Fakülte/ Yüksekokul,

Okuduğu Bölüm,Öğrenci Belgesi

Üniversiteye Kayıt / Üniversiteden Ayrılış Tarihi

 

Öğrenci, Anne, Baba, Kardeş

Özlük

 

(Engelli ise) Sağlık Raporu, Boy/Kilo, Ailede daimi hastalığı olan, kan grubu, geçirilen hastalıklar

Öğrenci, Anne,Baba,Kardeş

Sağlık Bilgileri

Banka Adı / Şubesi /Iban No ( Hesap Cüzdan örneği)

Öğrenci(18 yaşından küçük öğrenciler için anne/baba)

Müşteri İşlem

KYK dışında Herhangi bir kurum veya kuruluştan maddi yardım alıyor mu?/ Alıyorsa Kurum Adı?

Öğrenci

Hukuki İşlem

Fotoğraf

Öğrenci

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Adres, Telefon No., E-Posta Adresi

Öğrenci

İletişim

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve İşlemenin Hukuki Dayanağı

Kişisel Veri

İşlenme Amacı

Hukuki Dayanak

Ad, Soyad, T.C.Kimlik No,Doğum Tarihi,

Doğum Yeri,Anne Adı,Baba Adı,Medeni Hali, Öğrenci Numarası

Burs Başvuru işlemleri

Madde 5.2.a. Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Madde 5.2.ç. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Madde 5.2.e. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 

Adli Sicil Kaydı, Aile bilgileri(sağ, öz/üvey, boşanmış, kardeş sayısı, okuyan kardeş sayısı), Anne/Baba geliri/malvarlığı bilgileri(Islak imzalı bordro ve/ veya barkodlu SGK Dökümü), yetiştirme yurdunda kalıp kalmadığı, sigara alışkanlığı, adres,transkript, anne/baba eğitim-öğretim bilgileri, Üniversite Sınav Sonuç Belgesi Örneği,Üniversite Yerleştirme Belgesi Örneği, Okuduğu Fakülte/ Yüksekokul,

Okuduğu Bölüm,Öğrenci Belgesi

Üniversiteye Kayıt / Üniversiteden Ayrılış Tarihi

 

Burs Başvuru işlemleri

(Engelli ise) Sağlık Raporu, Boy/Kilo, Ailede daimi hastalığı olan, kan grubu, geçirilen hastalıklar

Burs Başvuru işlemleri

Banka Adı / Şubesi /Iban No ( Hesap Cüzdan örneği)

Burs Başvuru işlemleri

KYK dışında Herhangi bir kurum veya kuruluştan maddi yardım alıyor mu?/ Alıyorsa Kurum Adı?

Burs Başvuru işlemleri

Fotoğraf

Burs Başvuru işlemleri

Adres, Telefon No., E-Posta Adresi

Burs Başvuru işlemleri

 

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verilerinizin yurt içi ve yurt dışı aktarım durumu aşağıdaki gibidir:

Aktarılan Veri

Yurtiçi Alıcı Grubu

Yurtdışı Aktarım Durumu

Ad, Soyad, T.C.Kimlik No,Doğum Tarihi,

Doğum Yeri,Anne Adı,Baba Adı,Medeni Hali, Öğrenci Numarası

H.Ü Rektörlük / H.Ü. Fakülte, Yüksekokul Bölüm ve Dekanlıklar / H.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı / H.Ü. Sağlık, Kültür Spor Daire Başkanlığı / H.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı / Burs veren Kurum ve / veya Kuruluşlar / Vakıflar

Aktarılmıyor

Adli Sicil Kaydı, Aile bilgileri(sağ, öz/üvey, boşanmış, kardeş sayısı, okuyan kardeş sayısı), Anne/Baba geliri/malvarlığı bilgileri(Islak imzalı bordro ve/ veya barkodlu SGK Dökümü), yetiştirme yurdunda kalıp kalmadığı, sigara alışkanlığı, adres,transkript, anne/baba eğitim-öğretim bilgileri, Üniversite Sınav Sonuç Belgesi Örneği,Üniversite Yerleştirme Belgesi Örneği, Okuduğu Fakülte/ Yüksekokul,

Okuduğu Bölüm,Öğrenci Belgesi

Üniversiteye Kayıt / Üniversiteden Ayrılış Tarihi

 

(Engelli ise) Sağlık Raporu, Boy/Kilo, Ailede daimi hastalığı olan, kan grubu, geçirilen hastalıklar

Banka Adı / Şubesi /Iban No ( Hesap Cüzdan örneği)

KYK dışında Herhangi bir kurum veya kuruluştan maddi yardım alıyor mu?/ Alıyorsa Kurum Adı?

Adalet Sarayı

Fotoğraf

H.Ü Rektörlük / H.Ü. Fakülte, Yüksekokul Bölüm ve Dekanlıklar / H.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı / H.Ü. Sağlık, Kültür Spor Daire Başkanlığı / H.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı / Burs veren Kurum ve / veya Kuruluşlar / Vakıflar

Adres, Telefon No., E-Posta Adresi

 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “İlgili kişinin hakları” başlıklı 11. Maddesi kapsamında;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda düzenlenen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltilmesini isteme ve kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Hacettepe Üniversitesi, sözlü yazılı veya elektronik ortamlar vasıtasıyla elde edilen kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartları ve amaçları kapsamında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Burs Birimi İş Süreci kapsamında aşağıda belirtilen yöntemlerle kişisel veriler toplanmaktadır:

Kişisel Veri

Toplanma Yöntemi

Toplanma Noktası

Ad, Soyad, T.C.Kimlik No,Doğum Tarihi,

Doğum Yeri,Anne Adı,Baba Adı,Medeni Hali

Manuel

Burs Başvuru Formu

Adli Sicil Kaydı, Aile bilgileri(sağ, öz/üvey, boşanmış, kardeş sayısı, okuyan kardeş sayısı), Anne/Baba geliri/malvarlığı bilgileri(Islak imzalı bordro ve/ veya barkodlu SGK Dökümü), yetiştirme yurdunda kalıp kalmadığı, sigara alışkanlığı, adres, anne/baba eğitim-öğretim bilgileri, Üniversite Sınav Sonuç Belgesi Örneği,Üniversite Yerleştirme Belgesi Örneği

Manuel

Burs Başvuru Formu, Burs Başvuru Evrakları

Transkript, Öğrenci No.,Okuduğu Fakülte/ Yüksekokul, Okuduğu Bölüm,Öğrenci Belgesi, Üniversiteye Kayıt / Üniversiteden Ayrılış Tarihi

Otomatik

BİLSİS

(Engelli ise) Sağlık Raporu, Boy/Kilo, Ailede daimi hastalığı olan, kan grubu, geçirilen hastalıklar

Manuel

Burs Başvuru Formu, Burs Başvuru Evrakları

Banka Adı / Şubesi /Iban No

( Hesap Cüzdan örneği)

Manuel

Burs Başvuru Evrakları

 

 

KYK dışında Herhangi bir kurum veya kuruluştan maddi yardım alıyor mu?/ Alıyorsa Kurum Adı?

Manuel

Burs Başvuru Formu, Burs Başvuru Evrakları

Fotoğraf

Manuel

Burs Başvuru Formu, Burs Başvuru Evrakları

Adres, Telefon No., E-Posta Adresi

Manuel

Burs Başvuru Formu

 

Başvuru

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri Sorumlusuna Başvuru” başlıklı 13. Maddesinin 1. Fıkrası ve 10.03.2018 tarihli, 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince haklarınıza ilişkin taleplerinizin Üniversitemiz https://universitem.hacettepe.edu.tr/kvkk-bilgilendirme web sayfasında yer alan “Bize Ulaşın”ı doldurularak Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü 06230 Sıhhiye Altındağ/Ankara adresine veya hacettepeuniversitesi@hs01.kep.tr kep adresine iletilmesi gerekmektedir.